Oak Tree

Wat hebben dromen over Oak Tree te betekenen?

Om te zien een eik in je droom, symboliseert duurzaamheid, stabiliteit, kracht, verdraagzaamheid, wijsheid en voorspoed. Om te zien een eik met eikels, betekent een promotie of verhoging van de maatschappelijke ladder.