Uil

Wat hebben dromen over Uil te betekenen?

Om te zien een uil in je droom, symboliseert wijsheid, inzicht en deugd. De uil is ook synoniem met de dood en duisternis. Te horen giller van een uil, duidt teleurstellingen en waarschuwt dat de dood nauw kruipt in de nasleep van vreugde en gezondheid. Om te zien een dode uil, betekent een smalle ontsnappen aan wanhopige ziekte en dood.Dood in deze zin kan ook een symbolische dood, net als in een belangrijke overgang in het leven.