Typen

Wat hebben dromen over Typen te betekenen?

Als je droomt dat je aan het typen bent, betekent dat u moeilijkheden bij het mondeling uiten van uw gedachten.