Hoorn

Wat hebben dromen over Hoorn te betekenen?

Om te zien of horen een hoorn in je droom, betekent uw behoefte om aandacht te besteden aan je innerlijke stem en intuïtie. Als alternatief kunt u opscheppen en “blazen uw eigen hoorn”. Om de horens van een dier in je droom, vertegenwoordigt conflict en confrontatie. U bent op gespannen voet met iemand. Het kan ook aangeven dat je zijn verhard.