Brug

Wat hebben dromen over Brug te betekenen?

Als je droomt dat je een brug over, betekent een belangrijke beslissing of een essentiële schakel in je leven. Deze beslissing zal blijken een positieve verandering bij welvaart en rijkdom aan de horizon is. Bruggen vertegenwoordigen een overgangsperiode in je leven waar je aan verhuizen naar een nieuwe fase. Om te dromen van een run-down brug, geeft aan dat je niet moet geen grote veranderingen in je leven overwegen op dit moment. Om te zien een brug instorten in je droom, duidt aan dat je hebt laten een grote kans aan je voorbij gaan.