Bril

Wat hebben dromen over Bril te betekenen?

Als je droomt dat je een bril draagt ​​en je normaal gesproken niet dragen, suggereert dat je een duidelijker beeld op een situatie nodig hebben. Er is mogelijk een misverstand of een situatie was verkeerd waargenomen en moet meer duidelijk te zien. Om te zien gebroken bril in je droom, geeft aan dat uw visie en perceptie is aangetast. Je bent niet het zien van de feiten correct.