Botsing

Wat hebben dromen over Botsing te betekenen?

** Zie Crash.