Astral Projection

Wat hebben dromen over Astral Projection te betekenen?

Om te dromen van astrale projectie, suggereert dat je kijkt naar dingen vanuit een heel nieuw perspectief. U kunt het gevoel bevrijd en vrij. Als alternatief, kan dat aangeven dat je fysiek of emotioneel losgekoppeld van mensen om je heen.